Scoli si universitati
Colegiul B.P.Hasdeu Buzau
http://hasdeu.bz.edu.ro

Liceul Costin Nenitescu Buzau
http://chimie.hasdeu.bz.edu.ro

Colegiul Economic Buzau
http://economic.buzau.ro/

Presa
Opinia de Buzau
http://opinia.buzau.ro/

Sansa
http://sansa.buzau.ro/

Portaluri locale

http://www.buzau.ro


http://buzau.go.ro


http://mail.ols.ro/portal


http://www.buzau.com

Municipiul Rāmnicu Sarat
http://ramnicu-sarat.go.ro

Provideri internet

http://www.ici.ro/romania/servere/serv_bz.shtml